Servis Onarım Sözleşmesi ve Şartları ile Servis İstasyonunun Sorumluluğu

Madde 01: Ürününüzü sadece teslim etme formu karşılığında alabileceğinizden formun saklanması gereklidir.
Teslim almak istenen ürün için, teslim alma formu ibraz edilmez ise, ürün formda adı yazan kişiye kimlik karşılığında teslim edilebilir. Bu kişi haricinde ürün teslim yapılamaz. Şirket/Kurum ise imzalı protokol gerekir.

Madde 02: Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda, malın merkezine ya da diğer servis istasyonuna ulaştırması ve geri gönderilmesiyle ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım bedeli talep edilmez.

Madde 03: Servis istasyonları, ilgili kanunun 11. maddesinde belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

Madde 04: Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın, garanti durumunu gösteren belgenin (garanti belgesi v.b.) ibrazını takiben servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 20 iş gününü geçemez (Müşteri aksini istemediği takdirde.). Aynı şekilde, garanti harici ürünler için, evrak bekleme sürecine benzer şekilde, kullanıcıdan ya da servis noktası haricinde farklı bir noktadan beklenen tüm bilgi, onay v.b. için geçen bekleme süresi 20 iş günlük servis süresinden sayılmaz.
Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Madde 05: 20 iş günü onarım süreci ancak müşteri ödeme yaptıktan sonra başlar.

Madde 06: Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
Onarımı tamamlanan ve tarafınıza hazır bilgisi verilen ürün 90 gün içerisinde servis istasyonundan teslim alınması gerekmektedir. Teslim alınmayan ürünler için firmamız yasal sorumluluk almayacaktır ve bu durumda, firmamız ürünü değerlendirme veya imha hakkını saklı tutar.

Madde 07: Servis tarafından verilen montaj bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, garanti süresi dışında onarım görmüş ürünün, 180 gün içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde her hangi bir servis (işçilik) ücreti alınamaz. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçanın servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı (6) aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir. Tüketici malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlar bu madde kapsamı dışındadır.

Madde 08: Teknik servise gönderilen ürünler için yapılan arıza tespitten sonra, ürün sahibine bildirilen onarım fiyatı teklifinin 7 iş günü geçerliliği vardır. 7 iş günü içerisinde yanıt alınamayan ve/veya onaylanmayan işlemler için onarım hizmetinin kullanıcı tarafından kabul edilmediği kabul edilip onarım iptal edilecektir.Onarımı iptal edilen ve/veya onarımı müşteri tarafından kabul edilmeyen garanti dışı ürünlerde, servis istasyonunun belirlediği bedel, “arıza tespit ücreti” olarak alınır. Test sonucu arıza görülmeyen ürünlerde işçilik ücretinin %30`u “kontrol/arıza tespit ücreti” olarak alınır.

Madde 09: Servise gelen bilgisayar, cep telefonu, tablet, kamera v.b. depolama birimine sahip olabilen ve kullanıcının kişisel verilerini içerebilen ürünlerde bulunan bilgilerin yedeğinin kullanıcı tarafından alındığı kabul edilir. onarım esnasında veya bedeli karşılığında olsa dahi, bilgi kurtarma veya yedekleme işlemleri sırasında bilgilerin kaybolma riski vardır. Bu bilgilerin kaybolmasından firmamız sorumlu değildir.
Ürünü teslim etmeden önce tüm kişisel bilgilerinizi ve uygulamalarınızı yedeklediğinizden emin olunuz. Yedekleme sonrasında tüm kişisel bilgilerinizi ve uygulamalarınızı silmeli ve cihazdaki hafıza kartı gibi tüm taşınabilir belleği de çıkarmalısınız. Bunu yapmamanız durumunda, ürününüzün incelenmesi veya onarım süreçlerinde, ilgili bilgileriniz zarar görebilir veya gerektiğinde onarım amaçlı olarak tamamen silinebilir. Firmamızın, herhangi bir uygulama veya veri kaybından sorumlu olmayacağını bilginize sunarız.

Madde 10: Ürünü gerektiği şekilde onarabilmek ve ilgili testleri yapabilmemiz için, ürününüzü servisimize bırakmadan veya göndermeden önce, lütfen güvenlik şifrenizi kaldırınız.

Madde 11: Ürününüzün onarımı esnasında, hata tespitini sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için onarım ekibimizin, telefon defteri, albüm SMS, doküman v.b. uygulamalarınızı kullanması ve görüntülemesi gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi silmemeniz durumunda, onarım ekibimizin, onarım esnasında bu kişisel verilere erişimini kabul ettiğiniz sayılır.

Madde 12: İşletim sistemi kurulumu, virüs temizleme, bilgi yedekleme v.b. ile iligli yazılımsal problemler garanti kapsamına girmez, bu ve benzeri sorunlar ile ilgili servis işlemleri ücrete tabidir.
Üçüncü parti yazılım ve donanımların uyumsuzluğundan kaynaklanan hatalar garanti dışıdır ve sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Madde 13: Firmamız tarafından, bilgisayar, tablet, telefon v.b. kategorideki ürünlere, yalnızca lisanslı/orijinal yazılım yüklemesi yapılabilir. Recovery işlemi ile yalnızca, orijinal olarak ürün ile birlikte ön yüklü gelen ve satış anında kullanıcıya ibraz edilen programlar yüklenecektir.

Madde 14: Aksi belirtilmediği sürece, servise gelen ürünlerde, ürünün üzerindeki mevcut donanımda farklılık var ise dikkate alınmayıp, ürün standart fabrika çıkış donanımı ile gelmiş gibi kabul edilerek
işlem yapılır. Kullanıcı tarafından ekstra donanım parça/yazılım hakkı iddia ve talep edilemez.

Madde 15: Ürüne ait onarım bedeli var ise işleme başlamak için kullanıcıdan toplam bedelin en az yarısı ön ödeme olarak talep edilmektedir ve ön ödeme alındıktan sonra işlem başlatılmaktadır. Kullanıcı tarafından onaylanan işlem ve ücretin iptali mümkün değildir. Firmamız, ücretli onarım teklifi kabul edildikten sonra, onarım ve/veya test aşaması devam ederken ortaya çıkabilecek ekstra maliyetler ve/veya arızalar ile ilgili fiyat teklifini güncelleme hakkını saklı tutar.

Madde 16: Kargo ile firmamıza gönderilen ürünlerin, sevkiyatı sırasında oluşabilecek hasar v.b. olumsuzluklardan, ürünü gönderen kullanıcı/satıcı v.d. gönderici sorumludur. Firmamız tarafından onarımı yapılmış veya yapılmamış olan cihazların sevkiyatı sırasında oluşabilecek sorunlarda firmamız sorumlu değildir.

Madde 17: Ürün sahibi, kullanıcı, gönderici tarafından belirtilen adres ve iletişim bilgileri, açık, tam ve doğru olmalıdır. Verilen adrese ve/veya iletişim bilgilerine göre yapılan tebligatlar adreste bulunmaması halinde, adrese ulaştığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Madde 18: Cihazınızı göndermeniz için kayıt açtırmanız zorunludur ve tarafınıza gönderilen SMS içerisinde kargo anlaşma numaramız mevcuttur.

Madde 19: Onarım ücretlerinde EFT veya HAVALE ücretleri tarafımıza ait değildir.

Madde 20: Kargo ücreti sadece tarafımıza cihaz geldiğinde karşılanmaktadır.

Madde 21: Garanti kapsamında olan cihazınız için hizmet karşılığında tarafınızdan 45 TL hizmet bedeli + 5 TL Kapıda Ödeme ücreti ile beraber toplamda 40 TL alınmaktadır. Arıza tespit ücreti olarak 45 TL alınmaktadır. Kargoya tarafımızdan ödenen ücret (desi/kg değişiklik gösterebilir) fiyata eklenmektedir.

Madde 22: Kargo ile firmamıza ulaşan cihazlar sadece kargo ile teslim edilmektedir.

Madde 23: Ofisimize personel dışı ziyaretçi cihazlarınızın güvenliği nedeni kabul edilmemektedir.

Madde 24: Garanti dışı durumlarda 20 iş günü yasal süreci geçerli olmayacaktır. Onarım süreci ödemeden sonra başlamaktadır.

Cihazınızın iade edilebilmesi için onarım sürecinde 3 kez RED kararı çıkmalıdır. 3 kez RED kararından sonra cihaz ve ücret iadesi sağlanacaktır.

Madde 25: Cihaz onarılmadan iade istendiği takdirde iadesi hemen sağlanmamaktadır. Arıza tespit sırasında servisimize ait yedek parça kullanımı sağlandığı için bu ürünlerin üzerinden sökülerek cihazın eski haline getirilme süreci vardır. İade isteğinizden itibaren ortalama 15 iş günü içerisinde iadesi sağlanacaktır.

Madde 26: Tarafımıza ulaşan cihazınız arıza tespit öncesinde dahi iade istenmiş olsa da hizmet bedeli/arıza tespit ücreti tarafınıza her koşulda yansıtılacaktır.

Madde 27: Cihaza ait aksesuarlardan (şarj aleti, kılıf, kullanım kılavuzu v.b.) firmamız sorumlu değildir. Aksesuar gönderimi zorunlu değildir.

Madde 28: Cihazınıza ait onarım olumsuz sonuçlandığında ücret iadesi 90 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Sayın müşterilerimiz cihazınızı firmamıza gönderdiğinizde yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.